Psychische Klachten

Met welke psychische klachten kan je terecht bij Psychische hulp Online?


Online behandeling wijkt niet echt af van reguliere behandeling. Dit betekent dat de meeste psychische klachten waarvoor je naar een reguliere psycholoog gaat ook bij een Online psycholoog kunnen worden behandeld.  Hieronder zie je een lijst met voorbeelden van veelvoorkomende klachten waarmee je terecht kan bij Psychische Hulp Online (Wanneer jouw klacht er niet bij staat, betekent dit niet dat je niet in behandeling kan. Je mag altijd voor de zekerheid even contact opnemen). 

Onderzoek van trimbos wijst uit dat ruim 4 op de 10 mensen ooit in hun leven een psychische aandoening heeft gehad. De meest voorkomende psychische klachten zijn stemmingsstoornissen (bv een depressie) ansgstoornissen en middelenstoornissen (bv alcoholverslaving). 

Voorbeelden van psychische klachten:

Hieronder vindt je meer informatie over de psychische klachten en tips wat je zelf kan doen. Twijfel je of je bij ons terecht kan met je klachten? Neemt dan contact met ons op. 

Wanneer is het tijd om hulp te zoeken?


Bij alles geldt dat wanneer jij, of je omgeving er last van heeft het verstandig is om hulp te zoeken. Het is verstandig niet te lang zelf met je psychische klachten te blijven worstelen en hulp te zoeken wanneer je er met onderstaande tips niet uitkomt. Wanneer klachten langer aanwezig zijn, kunnen ze hardnekkiger worden en wordt het lastiger ze te behandelen

Angstklachten

Bijna 20% van de volwassen Nederlanders heeft last gehad van een vorm van angst met de daarbij behorende  klachten. Een angststoornis is een verzamelnaam van een aantal verschillende soorten angsten. Je kan hierbij denken aan een specifieke fobie (bijvoorbeeld een angst voor spinnen, hoogtes, vliegen etc), een sociale fobie, agorafobie (meestal aangeduid met pleinvrees) of een paniekstoornis. Hieronder wordt meer uitleg gegeven over de verschillende stoornissen.

Soorten angststoornissen:


Paniekstoornis

Angst is een normale reactie op iets wat als een gevaar wordt gezien. Bij een paniekstoornis wordt deze angst ook ervaren ondanks dat er niet daadwerkelijk een dreiging/gevaar is.

Je kan dan onderstaande klachten krijgen:

 • hyperventileren
 • misselijkheid
 • duizeligheid
 • zweten
 • trillen of beven
 • hartkloppingen
 • druk op de borst
 • snel ademhalen
 • het gevoel hebben te willen vluchten uit de situatie
 • gevoel flauw te gaan vallen
 • gevoel te hebben dat je gek wordt
 • gevoel te stikken, angst om dood te gaan of de controle te verliezen.

Sociale fobie

Bij een sociale fobie heb je bijvoorbeeld een grote angst voor situaties waarbij je sociaal moet functioneren of presteren en waarbij er een kans bestaat op een kritische beoordeling. Je kan hierbij denken aan het geven van presentaties, of om te praten in groepen of tijdens een vergadering. Veelal leidt dit tot een vermijding van die situaties die angst oproepen.

Obsessieve compulsieve stoornis (OCS of OCD)

Bij OCS is er sprake van dwanggedachten of dwanghandelingen. Je kan hierbij denken aan herhalend gedrag zoals het meervoudig handen wassen of controleren van dingen (vb. is het gas wel uit, is de deur wel dicht). Of het tellen, in stilte woorden herhalen en waarbij je je dus gedwongen voelt dit te doen. Wanneer je dit niet doet, wordt er druk ervaren en ongemak. Ook kan het zijn dat er angsten ontstaan voor een slechte uitkomst (gevaar, ongeluk etc.) wanneer een bepaalde handeling niet wordt gedaan.

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS)

Een posttraumatische stress-stoornis kan (met de nadruk op kan) zich ontwikkelen na blootstelling aan een traumatische ervaring. Wanneer iemand betrokken is geweest of getuige is geweest van een gebeurtenis die dreigend was en iemand zich daarbij zeer hulpeloos voelde of afschuw ervoer kan dit tot PTSS leiden. Iemand kan dan klachten krijgen van terugkerende herinneringen (flashbacks), schrikreacties, stress, terugkerende nare dromen, of iemand kan daardoor plekken/dingen die de angst opwekken vermijden.

Specifieke fobie

Dit is een angst voor een specifiek voorwerp of situatie. Je kan hierbij denken aan vliegangst of angst voor bepaalde dieren, hoogten etc. Wanneer je blootgesteld wordt aan zo’n dergelijke situatie roept dat onmiddellijk angst op. Dit zorgt vaak voor vermijding van hetgeen de angst oproept.

Agorafobie / pleinvrees

Dit wordt omschreven als de angst op een bepaalde plaats of in een bepaalde situatie te zijn waaruit ontspannen moeilijk is of genant zou kunnen zijn. Wanneer deze angst optreedt kunnen de klachten (zoals beschreven bij paniekstoornis) optreden.

De angst kan zich voordoen in bijvoorbeeld de trein, bus, alleen buitenshuis zijn, in een massa mensen bevinden etc.  De sitiaties waar de klachten kunnen op gaan spelen worden dan veelal vermeden.

Hoe ontstaat een angsttoornis?

Het kan erfelijk zijn maar soms kan opvoeding er ook mee te maken hebben of een heftige gebeurtenis. Ook verminderde steun van je omgeving vergroot de kans op angstklachten.

Wat kun je zelf doen om angstklachten te verminderen?

Probeer een dagstructuur aan te houden en voldoende te slapen. Alcohol of drugs hebben een negatief effect op de angstklachten dus probeer dat eventueel te minderen. Het kan helpen om te oefenen met ontspannen en ontspanningsoefeningen te gaan doen (ademhalingsoefeningen, mindfullness of meditatie). Probeer bewust te worden van de angstgedachten of piekergedachten en vraag jezelf af of deze gedachten wel kloppen, dus of ze wel waar zijn. 

Medicijnen

Er zijn medicijnen die je kan slikken voor je angstklachten. Een psycholoog schrijft geen medicijnen voor. Als je behoefte hebt aan medicatie, neem dan contact op met je huisarts. Hij/zij kan je verder helpen. Wanneer je in behandeling bent bij een psycholoog en je wil graag medicijnen slikken. Bespreek deze wens dan met de psycholoog. Samen kunnen jullie de overwegingen bekijken.

Wanneer is het tijd om hulp te zoeken?

Bij alles geldt dat wanneer jij, of je omgeving er last van heeft het verstandig is om hulp te zoeken.

De grens verschilt per persoon. Zo kan de een zich beperkt voelen wanneer de angstklachten hem/haar belemmeren de trein in te stappen, terwijl dat voor de ander weinig uitmaakt.

Mogelijke signalen die aangeven dat het verstandig is hulp te zoeken: 

 • Je vermijdt mensen of situaties om zo geen last van de angst te krijgen (en wordt daardoor dus belemmerd in je dagelijkse bezigheden)
 • Je kan slechter slapen
 • Je piekert veel 
 • Je hebt vaak last van een knoop in je maag
Er zijn verschillende soorten behandelmethoden die voor deze klachten kunnen werken. Zo kan er bijvoorbeeld Cognitieve gedragstherapie ingezet worden, mindfulness of exposuretherapie. Wil jij weten of behandeling wat voor jou is? Dan kan je je aanmelden voor ons gratis kennismakingsgesprek. 

ADHD / ADD

De diagnose ADHD / ADD wordt gesteld wanneer de klachten zoals hieronder beschreven sinds de kindertijd aanwezig zijn.  Je kan hierbij denken aan de volgende klachten:

 • snel afgeleid zijn
 • moeite met concentreren
 • druk / hyperactief zijn
 • impulsiviteit
 • problemen met plannen
 • moeite aandacht bij taken / gesprekken te houden
 • moeite taken af te maken
 • dingen vaak kwijtraken
 • vergeetachtig
 • ongeduldig
 • vaak in de weer zijn
 • overspoeld raken in sociale situaties met veel geluiden
 • te laat komen
 • problemen met omgaan met geld

Hoe ontstaat een ADHD / ADD?

Het is niet geheel duidelijk wat de oorzaak is. Wel is te zien dat het in sommige families vaker voorkomt dan in andere.

Medicijnen

Medicijnen kunnen helpen bij het omgaan van de klachten. Neem hiervoor contact op met de huisarts. Hij of zij kan je verder helpen of eventueel doorverwijzen naar een psychiater. Een psycholoog schrijft zelf nooit medicijnen voor. Wanneer je in behandeling bent bij een (online) psycholoog en je wil medicijnen gaan slikken; bespreek dan deze wens. De psycholoog kan samen met jou de overwegingen bekijken. Wanneer je al medicatie slikt, geef dit dan aan bij je online psycholoog.

Wat kan je zelf doen om deze psychische klacht te verminderen?

Probeer zoveel mogelijk structuur in te bouwen. Dit kan je doen door te plannen te maken en hulpmiddelen te gebruiken zoals apps die helpen bij het maken van een planning. Denk ook aan simpele oplossingen zoals je wekker zetten als je de deur uit moet voor een afspraak. Zoek ook af en toe rust op om bij te komen en te ontspannen.

Wanneer is het tijd om hulp te zoeken?

Bij alles geldt dat wanneer jij, of je omgeving er last van heeft het verstandig is om hulp te zoeken.

Mogelijke signalen die aangeven dat het verstandig is hulp te zoeken: 

 • Het lukt je niet om te concentreren op werk/studie waardoor je in de problemen komt
 • Je komt niet toe aan de dingen die je belangrijk vindt
 • Je vindt het moeilijk om je impulsen onder controle te houden en komt hierdoor in de problemen. 
 • Je omgeving geeft aan dat ze er last van hebben 

Wil jij weten of behandeling wat voor jou is? Dan kan je je aanmelden voor ons gratis kennismakingsgesprek. 

Burnout / Stress

Stress is een lichamelijke reactie op iets wat spanning of drukt geeft. Een korte periode van stress kan niet per se kwaad maar wanneer iemand voor een langere periode onder stress staat dan kan dit wel degelijk vervelend gevolgen hebben. Het kan invloed hebben op je gemoedstoestand (meer somber, sneller geïrriteerd etc) je kan mogelijk slechter slapen en het kan invloed hebben op je eetlust. Langere perioden van stress kan zelfs tot een burn-out leiden.

Burn-out is een term die de laatste tijd veel gebruikt wordt en vaker ervaren wordt. Door de moderne technologie zoals social media, mail etc zijn we altijd bereikbaar en is er minder ruimte om te ontspannen. Wanneer je het moeilijk vindt hierin die balans te vinden kan dat leiden tot een verhoogd stressniveau. Ook wanneer zich veel situaties op werk of in de privésfeer voordoen waarbij de balans tussen ontspanning en spanning weg is kan dit leiden tot een burn-out.

Bij een burnout kan je last hebben van de volgende klachten:

 • vermoeidheid
 • slapeloosheid
 • lichamelijke pijnen
 • veranderde eetlust
 • gevoel van uitputting
 • concentratieproblemen, geheugenproblemen of meer fouten maken
 • sneller prikkelbaar en meer emotioneel
 • somberheid
 • hoofdpijn
 • nek- en rugklachten

Hoe ontstaat een burnout?

Een burnout ontstaat wanneer er te lange tijd teveel stress is geweest en het niet meer lukt hiermee om te gaan. Wanneer er teveel stress is geweest ontstaat er een verhoogd stressniveau in het lichaam, waardoor er vervolgens lichamelijke klachten van uitputting kunnen optreden.

Wat kan je zelf doen aan een burnout?

Een eerste stap is vaak de acceptatie. Wanneer je accepteert dat je een burnout hebt kan je pas gaan herstellen. Het is namelijk belangrijk een tandje terug te doen. Wanneer je overspannen bent, heb je te lange tijd een te hoge tol van jezelf geeist. Probeer voor jezelf op een rijtje te krijgen wat bij kan hebben gedragen aan de overspanning (zoals bijvoorbeeld perfectionisme, moeite met assertief zijn etc.). Wanneer je dit op een rijtje hebt, kijk dan of dit dingen zijn die je kan aanpakken en veranderen. Geef jezelf de tijd en rust om te herstellen en probeer dagelijks ontspanningsoefeningen toe te passen. 

Wanneer is het tijd om hulp te zoeken?​

Bij een burn-out is het belangrijk niet te lang door te lopen met de klachten. Het herstel duurt dan meestal langer. De klachten kunnen door veel rust te nemen vaak al verminderen, maar het is daarnaast ook belangrijk te onderzoeken wat de oorzaak was van de burn-out en hoe je kan voorkomen dat deze weer terugkomt. Een psycholoog kan je hierbij helpen. 

Wil jij weten of behandeling wat voor jou is? Dan kan je je aanmelden voor ons gratis kennismakingsgesprek. 

Depressie / Somberheid

In Nederland krijgt bijna 20 procent van de volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven te maken met een depressie. Als een depressie wordt vastgesteld, betekent dit dat de klachten langer dan twee weken aanwezig zijn.

Je kan bij een depressie last hebben van de volgende klachten:

 • sombere stemming
 • verdrietig of leeg gevoel
 • prikkelbaar
 • verminderde interesse of plezier in activiteiten
 • afgenomen of juist toegenomen eetlust
 • gewichtsvermindering of juist gewichtstoename
 • overmatig of juist te weinig slapen
 • moeheid of verlies van energie
 • meer moeite hebben met nadenken
 • besluiteloos
 • verminderde concentratie
 • gedachten aan de dood

Hoe ontstaat een depressie?

Er zijn meerdere factoren die bij kunnen dragen aan een depressie. Zo is erfelijkheid een factor maar ook kan het gewoon per persoon verschillen hoe kwetsbaar je ervoor bent. Daarnaast kan het ook zijn dat er een verstoorde balans is van neurotransmitters in de hersenen. In dat geval kan medicatie goed helpen.

Ook gebeurtenissen uit het verleden, een moeilijke jeugd, meemaken van geweld, overlijden, scheiding, een chronische ziekte, alcoholgebruik etc kunnen ervoor zorgen dat sombere gedachten omhoog komen.

Het kan helpen te onderzoeken wat de oorzaak is van de depressie zodat het plan van aanpak hierop aangepast kan worden. 

Medicijnen bij depressie

Je kunt medicijnen slikken voor de depressie. Neem hiervoor contact op met de huisarts. Hij of zij kan je verder helpen of eventueel doorverwijzen naar een psychiater. Een psycholoog schrijft zelf nooit medicijnen voor. Wanneer je in behandeling bent bij een (online) psycholoog en je wil medicijnen gaan slikken; bespreek dan deze wens. De psycholoog kan samen met jou de overwegingen bekijken.

Wat kan je zelf doen als je somber bent?

Om de depressie zelf aan te pakken kan je in ieder geval twee dingen doen. Het helpt zeer als je structuur in je dag aanbrengt.  Sta bijvoorbeeld elke dag op hetzelfde tijdstip op en ga op hetzelfde tijdstip naar bed. Zorg ervoor dat je 3 eetmomenten hebt per dag en dat je elke dag even buiten komt en in beweging blijft. Daarnaast helpt het om actief te blijven, alcohol te minderen en sociale contacten te blijven onderhouden. Ook al hebben mensen met somberheidsklachten vaak verminderde zin in sociale contacten, zal het juist niet ten goede komen als je je gaat afzonderen. Het kan dus helpen steun te vragen aan de omgeving en uit te leggen waar je mee worstelt. Wanneer je veel piekert, kan het helpen om een ontspanningsoefening te doen. 

Wanneer is het tijd om hulp te zoeken?

Bij alles geldt dat wanneer jij, of je omgeving er last van heeft het verstandig is om hulp te zoeken. 

Wanneer de klachten niet minder worden nadat je bovenstaande tips zelf hebt geprobeerd is het verstandig hulp te zoeken. Wacht niet te lang. Als je somber bent kan je alles niet meer goed overzien. Een psycholoog kan goed helpen om de nare gevoelens aan te pakken. Samen wordt dan gekeken naar wat een aanleiding is geweest en hoe je kan herstellen. Bij de behandeling wordt gekeken welke behandelmethoden voor jou kunnen werken.

Levensvragen

Vragen als “wie ben ik” en “wat wil ik” zijn veel voorkomende vragen die bij veel mensen op verschillende perioden in hun leven terug komen. Dit kan bijvoorbeeld zijn rond je puberteit, rond je dertigste (dertigers dilemma) en de bekende ” midlife crisis”.De moderne maatschappij is ingericht op het hebben van keuzes. Veel keuzes. Dit is een mooi gegeven maar dit brengt ook keuzestress met zich mee. Er zijn zoveel opties te verkennen waardoor het juist moeilijker wordt om een, voor jouw gevoel, juiste keuze te maken. Het is moeilijker te bepalen wat goed bij je past. Daarnaast voelen veel mensen de druk om die ene “juiste” keuze te maken. Vaak zijn dit dilemma’s die goed te bespreken zijn met vrienden en mensen in je omgeving. Veel mensen zullen namelijk dezelfde gevoelens ervaren.

Echter, soms blijf je erin hangen en lukt het niet om verder te komen. Je kan dan gaan piekeren en juist keuzes uitstellen en vermijden. Dan kan het helpen om een psycholoog erbij te betrekken. 

Wanneer je merkt dat je veel zit te piekeren kan je ons filmpje over piekeren bekijken of een mindfulness oefening proberen.

Wil jij weten of behandeling wat voor jou is? Dan kan je je aanmelden voor ons gratis kennismakingsgesprek. 

Omgaan met veranderingen

Iedereen maakt veranderingen mee in zijn leven. Het leven staat nooit stil. Soms gebeuren er dingen die zo heftig zijn dat het meer tijd kost om hiermee te leren omgaan.  Je kan hierbij denken aan lichamelijke veranderingen zoals de gevolgen van een ongeluk, een ziekte, een scheiding of langdurige werk problemen. Alle soorten veranderingen kunnen tot stress leiden. Meestal gaat de stress vanzelf over en wen je aan de nieuwe situatie of leer je omgaan met de veranderingen. Voor iedereen is het anders hoeveel tijd dat kost en hoe dat proces verloopt. Soms merk je dat het niet lukt om de nieuwe situatie te accepteren of ermee te leren omgaan op een manier die voor jou werkt. Dan kan het helpen om hulp in te schakelen van een (online) psycholoog.

Klachten die je kan ervaren:

 • moeite met accepteren
 • piekeren
 • somberheid
 • angstig
 • slaapproblemen
 • sociaal terug trekken
 • lichamelijke klachten (spierspanningen, misselijk etc)
 • onrust

Wat kan je zelf doen?

Probeer steun te zoeken bij de omgeving. Het is belangrijk dat je het gevoel hebt dat je er niet alleen voor staat. Probeer rust momenten in te plannen om het overzicht terug te krijgen over de situatie. Geef jezelf de tijd en leg niet teveel druk op herstel. Bekijk onze ontspanningsoefening, mindfulness oefening of piekertips

Wil jij weten of behandeling wat voor jou is? Dan kan je je aanmelden voor ons gratis kennismakingsgesprek. 

Onzekerheid / Jaloezie

Onzekerheid is een menselijke en normale emotie. Iedereen is wel eens een keer onzeker geweest bij bijvoorbeeld een nieuwe liefde of bij een sollicitatiegesprek. Dit is normaal. Meestal gaat die onzekerheid vanzelf over of helpt het wanneer je jezelf geruststelt. Ook kan geruststelling van een ander hierbij helpen.

Wanneer de onzekerheid bijna altijd wordt gevoeld of wanneer het je beïnvloedt en belemmert, kan dat een nadelig effect hebben. Je kan somber, of angstig worden. Misschien wil je minder contact met mensen uit angst dat je iets verkeerd zegt of doet. Ook kan het zijn dat je gedachten voornamelijk worden overgenomen door de onzekerheid, wat er voor kan zorgen dat je een laag zelfbeeld krijgt of dat je bepaalde situaties gaat vermijden.  Onzekerheid kan vervolgens in een relatie ook tot jaloezie leiden. Ook jaloezie is een normale menselijke emotie die iedereen wel eens heeft ervaren. Echter, wanneer het de relatie met andere mensen (denk aan partners of bv vrienden) beïnvloedt kan dit tot problemen leiden zoals bijvoorbeeld een relatiebreuk.

Wanneer de klachten van onzekerheid of jaloezie dusdanig invloed hebben op jezelf of je omgeving en je hier zelf niet meer uit komt, kan het tijd zijn om hulp te gaan zoeken.

Wat kan je zelf doen tegen onzekerheid of jaloezie?

Soms helpt het om met mensen die om je geven je gevoelens te bespreken. Zij kunnen je steunen en misschien wel helpen met inzien dat er niks is om onzeker over te zijn. Ook kan het helpen te focussen op de dingen die wel goed gaan en goed zijn aan jou. Probeer bewust te worden van de negatieve gedachten die je tegen jezelf zegt. Kloppen deze gedachten wel?

Wanneer je merkt dat je er alleen niet meer uit komt kan je terecht bij een (online) psycholoog. Een (online) psycholoog is er om te luisteren naar je verhaal en er wordt goed gekeken wat er aan de hand is. Het kan zijn dat er gebeurtenissen zijn geweest die bij dragen aan de huidige klachten. Zo kan je denken aan wanneer een (vroegere) partner is vreemdgegaan of wanneer je op bent gegroeid in een instabiele thuissituatie. De psycholoog zal samen met jou kijken wat de oorzaak van de klachten kan zijn maar vooral hoe je kan zorgen dat je minder last hebt van de klachten. Door middel van opdrachten of gesprekken kan een psycholoog je helpen bij een andere denkwijze of manier van reageren.

Wanneer is het tijd om hulp te zoeken?​​

Bij alles geldt dat wanneer jij, of je omgeving er last van heeft het verstandig is om hulp te zoeken. 

Mogelijke signalen die aangeven dat het verstandig is hulp te zoeken: 

 • Je vermijdt personen of situaties
 • Je piekert veel 
 • Je relatie lijdt eronder
 • Je voelt je niet gelukkig (met jezelf)

Wil jij weten of behandeling wat voor jou is? Dan kan je je aanmelden voor ons gratis kennismakingsgesprek. 

Persoonlijkheidsproblematiek

Wanneer er sprake is van een persoonlijkheidsproblematiek betekent dit dat er een langdurig patroon is van innerlijke ervaringen en gedragingen die afwijken van de verwachtingen binnen die cultuur. Dit patroon van gedragingen zorgt voor vervelende situaties in sociale situaties.

Er zijn verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen die in clusters worden onderverdeeld:

Cluster A:

Mensen die in deze cluster vallen worden vaak wel gezien als ‘vreemd’ of ‘apart’. Meestal zijn dit ook mensen die meer op zichzelf zijn en minder sociale contacten hebben.

 • paranoide
 • schizoide
 • schizotypisch

Cluster B:

Wanneer je in dit cluster valt, is het vaak moeilijker om emoties te reguleren. Je bent vaak impulsiever en sneller geprikkeld of geïrriteerd.

 • borderline
 • antisociaal
 • theatraal
 • narcistisch

Cluster C:

In deze cluster zie je dat angst wat meer voorop staat. Deze angst kan er vervolgens voor zorgen dat mensen contacten situaties vermijden of het juist afhankelijk opstellen naar anderen voor hulp.

 • ontwijkend
 • afhankelijk
 • dwangmatig / obsessief compulsief 

Hoe ontstaat een persoonlijkheidsstoornis?

Een erfelijke aanleg kan meespelen maar vaak ook in combinatie met andere factoren zoals seksueel/emotioneel misbruik of verwaarlozing, geen goede hechting of opgroeien bij ouders met psychische problemen, gepest zijn of verlies van een ouderfiguur. 

Wanneer is het tijd om hulp te zoeken?​

Bij alles geldt dat wanneer jij, of je omgeving er last van heeft het verstandig is om hulp te zoeken. Een persoonlijkheidsstoornis maakt het lastig de situatie rationeel te bekijken. Een psycholoog kan helpen om situaties beter te begrijpen en helpen hoe hiermee om te gaan. 

Mogelijke signalen die aangeven dat het verstandig is hulp te zoeken: 

 • Relaties gaan moeizaam
 • Je hebt vaak conflicten met mensen
 • Je stapt steeds in dezelfde valkuil hoe hard je ook probeert dingen anders aan te pakken
 • Je voelt je vaak onbegrepen
 • Last van stemmingswisselingen, boosheid of agressie. 

Wil jij weten of behandeling wat voor jou is? Dan kan je je aanmelden voor ons gratis kennismakingsgesprek. 

Piekeren

Iedereen piekert wel eens en dit kan je ook helpen om tot oplossingen of beslissingen te komen. Echter, wanneer je piekert en het belemmert je alleen dan kan dat erg vervelend zijn. Het kan zijn dat je dan in rondjes blijft denken en keer op keer dezelfde ‘gesprekken’ in je hoofd hebt die tot niks leiden. Ook kunnen pieker gedachtes tot angst lijden en vermijding. Wanneer dit het geval is en je er zelf niet meer uit komt kan het helpen om hulp te zoeken bij een pscyholoog.  

Wanneer je veel piekert kan dat je erg beperken. Je kan bijvoorbeeld klachten zoals:

 • misselijkheid
 • slecht slapen
 • verminderde eetlust
 • somberheid
 • angst
 • vermijding
 • gespannen spieren / kaken
 • hoofdpijn
 • etc

Wat kan je zelf doen tegen piekeren?

Het kan helpen je gedachten eens op te schrijven of uit te spreken naar iemand. Dit kan soms al helpen om de gedachten meer te kunnen relativeren en daarmee los te laten. Ontspanningsoefeningen of ademhalingsoefeningen kunnen ook helpen om de pieker gedachten los te laten. Hiermee oefen je om af en toe dat ‘malende brein’ eens los te laten en om bijvoorbeeld beter in slaap te komen. Op ons youtube kanaal vind je meer filmpjes die je kunnen helpen bij deze klachten waaronder ons filmpje over piekeren. 

Wil jij weten of behandeling wat voor jou is? Dan kan je je aanmelden voor ons gratis kennismakingsgesprek. 

Relatieproblemen

Relatie problemen komen in de beste relaties voor. Geen relatie is altijd stabiel en zonder ruzie. Ruzies kunnen ook wensen en verwachtingen aan het licht brengen. Wanneer hier op een constructieve manier over wordt gepraat kan dit zelfs een verrijking voor de relatie zijn. Heel gezond dus!

Toch kan het zijn dat je keer op keer vastloopt. Je merkt bijvoorbeeld dat je steeds tegen dezelfde dingen aan loopt (in je huidige relatie of door de relaties heen). Elke keer weer diezelfde ruzie, of een gevoel van afhankelijkheid naar de ander. Je merkt bijvoorbeeld een gevoel van onzekerheid, of een behoefte tot meer ruimte. Misschien vind jij het moeilijk om iemand dichtbij te laten en je open te stellen.

Communiceren is sowieso lastig binnen relaties. Communicatie werkt van twee kanten dus dit kan nog wel eens mis gaan. Hoe lossen jullie dit dan op?

Vaak komen stellen na enige tijd vast te zitten in een vicieuze cirkel en blijven ze op dezelfde wijze reageren. Als er maar iets kleins gebeurt, kan dat proces starten waardoor je weer op diezelfde (meestal niet constructieve manier) gaat reageren en dus vastloopt. Wanneer je dus niet meer uit die cirkel komt blijf je “rondjes lopen”. Kleine dingen worden groot en het is steeds lastiger er nog uit te komen. 

Elke relatie is anders en het is belangrijk te onderzoeken wat voor jou werkt. Iets wat voor de een werkt, hoeft niet per se voor de ander te werken of gezien te worden als “ideale”  relatie.

Wat kan je zelf doen bij relatieproblemen?

Probeer bij jezelf na te gaan wat jouw aandeel is. Een ander is moeilijk te veranderen dus probeer te blijven bij wat jij kan doen om jezelf te helpen. Probeer open het gesprek met je partner aan te gaan. Probeer zijn/haar kan van het verhaal goed te begrijpen. Probeer voor jezelf te onderzoeken waar jij behoefte aan hebt. Ook kan je boeken lezen (boekentip: Houdt me vast van Sue Johnson) die mogelijk wat inzicht kunnen bieden of kijk even bij ons blog. Een effectieve behandelmethode is o.a. Emotionally Focused Therapy.

Wil jij weten of behandeling wat voor jou is? Dan kan je je aanmelden voor ons gratis kennismakingsgesprek. 

Rouw

Rouw is een normale reactie op verlies van een dierbare. Ook kan je rouwen om een verbroken relatie of een ontslag. Het is heel normaal om je verdrietig te voelen in zulke situaties. Ook kunnen symptomen van depressie optreden zoals:

 • somberheid
 • slapeloosheid
 • slechte eetlust
 • gewichtsverlies

De duur van rouw en de manier van omgaan met een verlieservaring, verschilt per cultuur en van mens tot mens. Het is mogelijk dat je een schuldgevoel ervaart, wat het proces kan vertragen.

In de westerse cultuur heerst steeds meer de behoefte / wens om altijd maar gelukkig te zijn. Er is een opmars in de behandelkamer naar “gelukkig zijn”. Zo zijn er happy psychologen en allemaal andere stromingen die de weg naar geluk zeggen te hebben gevonden. Het effect daarvan is dat er steeds minder ruimte kan en mag zijn voor rouw. Er is minder ruimte voor de normale gevoelens van somberheid en verdriet na verlies. Mensen willen dat nare gevoel niet hebben en willen dat dat zo snel mogelijk weer weg gaat zodat ze zich weer gelukkig voelen. Een heel logische wens, maar niet per se realistisch. Rouw en de bijkomende gevoelens horen bij de verwerking van een verlies en zijn juist nodig in dit proces om weer verder te komen.

Wel kan het zijn dat wanneer na maanden van rouw, de klachten nog niet minder worden dat het nuttig kan zijn hulp te zoeken bij een (online) psycholoog.

Wat kan je zelf doen bij rouw?

Laat de emoties er zijn en gun jezelf de tijd. Ze zeggen niet voor niks “ de tijd heelt alle wonden”. In de meeste gevallen is dit ook waar. Gemis blijft, maar langzaam neemt de rauwe pijn af. Wanneer dit niet het geval is, kan het helpen om hulp te zoeken bij een psycholoog.

Wil jij weten of behandeling wat voor jou is? Dan kan je je aanmelden voor ons gratis kennismakingsgesprek. 

Aanmelding gratis kennismakingsgesprek